Produkter och företag som rockar

Denna blogg är tänkt att ta upp produkter och företag som rockar! För andra företag och för privatpersoner. Här kommer du att kunna läsa om blandade saker, som är saker jag vill tipsa om och så vidare. Mitt första tips på denna blogg är Svenska Investeringsgruppen. Dessa kan du kolla upp på Ratsit.se. Svenska Investeringsgruppen eller SIG är ett företag som är ett av Sveriges ledande finansföretag inom alternativa investeringar. Hos dem har du möjlighet att få hjälp med alternativa investeringar inom fastigheter.

Vision och värderingar hos SIG

Målet som SIG har är att människor ska kunna ha en enkel möjlighet till att få en tillväxt och frihet ekonomiskt genom alternativa investeringar. SIG har även ett visst antal värderingar som är:

  • Långsiktighet
  • Öppenhet
  • Trovärdighet
  • Effektivitet
  • Etik

Långsiktiga kundrelationer och affärsrelationer med partners och leverantörer är något SIG jobbar för. De vill även jobba med en öppenhet så att du får en rådgivning som är öppen och balanserad när det kommer till saker som risker, kostnader men även möjligheter. Trovärdighet bygger på att de som företag vill utstråla detta och att du ska kunna känna dig trygg med dem och deras investeringar. Därför presenterar de bara projekt som de anser stödjer deras vision och deras affärsidé. När det kommer till effektivitet, så jobbar de så att alla deras processer ska vara både moderna och effektiva både internt och externt. Samt att de jobbar för att investera etiskt korrekt.

SIG och sociala medier

Du hittar SIG på både Twitter och på Facebook.

20 May 2015